Gradnja čistilne naprave, eko otoka s parkiriščem in vodovodom v Pristavi pri Mestinju

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

 • razpisna dokumentacija
 • dodano 6.3.2013
  NOV popravljen obr-12
 • dodano 8.3.2013
  Na podlagi objavljenega popravka obvestila o naročilu št. JN 2685/2013 se spremenijo Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe 11. člen, poglavje D.3. REFERENCE točka 14, ki se glasi:
  – da je ponudnik v zadnjih petih letih uspešno izvedel dva primerljiva objekta s tem razpisom, vsak v vrednosti najmanj 200.000,00 EUR brez DDV.
  Na osnovi navedenega je priložen nov obrazec (obr. 7 in obr. 7/1).
  Navedena sprememba je sestavni del razpisne dokumentacije.
  NOV obrazec 7 in obrazec 7/1

POPISI

TEHNIČNO POROČILO

GRAFIČNE PRILOGE