Energetska sanacija OŠ Podčetrtek

SPREMENJENI POPISI S SKICAMI IN TEHNIČNIM POROČILOM, oddano 18. 11. 2013

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
Razpisna dokumentacija je bila spremenjena 08. 11. 2013
(umaknjen obrazec št. 22: Izjava banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku)

POPIS DEL

TEHNIČNA POROČILA in SKICE
Na voljo sta dve možnosti prevzema podatkov:

 

.rar format .pdf format
Predlagamo, da za nemoteno odpiranje spodnjih povezav uporabite brskalnik Internet Explorer.

 

 VSEBINA STROJNE 0:

VSEBINA STROJNE 1:

VSEBINA STROJNE 2:

VSEBINA ELEKTRO 0:

VSEBINA ELEKTRO 1:

VSEBINA ELEKTRO 2:

VSEBINA ARHITEKTURA 0:

VSEBINA ARHITEKTURA 1:

VSEBINA ARHITEKTURA 2:

VSEBINA ARHITEKTURA 3:

VSEBINA ARHITEKTURA 4:

VSEBINA ARHITEKTURA 5:


 

Naročnik je preveril popise s projektantom in ugotovil napako v popisih instalacijskih del I. Kotel na lesno biomaso in bo v sled tega objavil na svoji spletni strani CELOTNE NOVE POPISE s tehničnim poročilom ter skicami, najkasneje do 19. novembra 2013.

Zaradi tega bo naročnik PODALJŠAL ROK ZA ODDAJO PONUDB za 14 dni, ki bo 13. 12. 2013 do 12.00 ure, odpiranje ponudb pa 13. 12. 2013 ob 13.00 uri.

S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:
Razpisna dokumntacija je bila spremenjena 08. 11. 2013
(umaknjen obrazec št. 22: Izjava banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku)

POPIS DEL

TEHNIČNA POROČILA in SKICE