Energetska sanacija objekta OŠ Podčetrtek

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.

S sredstvi evropske kohezijske politike bo sofinanciranih 100% javno upravičenih izdatkov operacije, od tega predstavljajo namenska sredstva Kohezijskega sklada 85 odstotni delež in slovenska udeležba za kohezijsko politiko 15
odstotni delež.

 

razpisi_logo_original

Vsebina razpisa >>>