Javna razgrnitev: Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi

Objavljamo ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE V ENOTI UREJANJA PROSTORA OS582 za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemljišču s parc. št. 949/4, k.o. Verače – 1233, z identifikacijsko številko 3175.

Javna razgrnitev bo potekala od ponedeljka, 10.10.2022 do vključno ponedeljka, 24.10.2022, in sicer v prostorih Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek in na spletni strani Občine Podčetrtek.

Prilogi: