Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v EUP VI 499

Za potrebe izvedbe postopka lokacijske preveritve se objavlja Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v Občini Podčetrtek v EUP VI 499.

Priloga: