Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi

Za potrebe izvedbe postopka lokacijske preveritve se objavlja Elaborat lokacijske preveritve za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi v Občini Podčetrtek v EUP OS 157.

Priloga: