Elaborat širitve stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve v Občino Podčetrtek

Za potrebe izvedbe postopka lokacijske preveritve, se objavlja Elaborat širitve stavbnega zemljišča na območju posamične poselitve v Občino Podčetrtek.

 

Priloga: