Dela na modernizaciji pregrade Vonarje v polnem teku

Dela na prvi fazi projekta Vonarje, ki predstavlja modernizacijo pregrade, zelo lepo napredujejo in naj bi bila zaključena še to poletje.

Sledila bo druga faza, ki bo vključevala izdelavo strokovnih podlag za čiščenje in polnjenje jezera.

Po končani drugi fazi bo Vonarsko jezero pripravljeno, da izkoristi ves svoj turistično/izobraževalni potencial.

Nadrgradnja in modernizacija pregrade je prva faza projekta Vonarje in predstavlja prvi korak k revitalizaciji Vonarskega jezera, hkrati pa bo izboljšala tudi poplavno varnost obmejne reke Sotle.

Izgradnja nove avtomatizirane pregrade, ki se izvaja v okviru čezmejnega evropsko financiranega projekta, naj bi bila dokončana še to poletje. Vrednost sanacije je ocenjena na 2 milijona evrov.

Sledi druga faza in oživitev jezera

Druga faza projekta Vonarje bo vključevala izdelavo strokovnih podlag za čiščenje in kasneje tudi polnjenje jezera. Cena te faze je ocenjena na 2,5 milijona evrov in bo prav tako financirana s strani Slovenije in Hrvaške.

Cilj projekta Vonarje je ponovna oživitev Vonarskega jezera, ki bo pomenil še dodaten presežek turistične ponudbe občin Podčetrtek in Rogaška Slatina, ki sicer že danes veljata za eni izmed najmočnejših turističnih destinacij, ne samo v Sloveniji ampak tudi širše. Na tem območju se v prihodnosti načrtuje izgradnja Turistično rekreacijskega centra Vonarsko jezero z regionalnim učnim centrom.

Projekt je sicer tudi zgleden primer dobrega sodelovanja s sosednjo Hrvaško, saj del Vonarskega jezera leži na njenem ozemlju.

Vir: kozjansko.info