Center za promocijo podjetništva Podčetrtek

Občina Podčetrtek predvideva investicijo v Center za promocijo podjetništva – inkubator Podčetrtek.
Ker želimo že v fazi zasnove sodelovati s potencialnimi podjetniki, ki bi želeli uporabljati prostore v potencialnem inkubatorju, vas vabimo k najavi vašega interesa.
Namero nam sporočite na tajnistvo.obcina@podcetrtek.si ali po telefonu 03/ 818 27 80 najkasneje do 14.4.2023.

Center za promocijo podjetništva - inkubator Podčetrtek