Aktualne novice

Srečno 2022

voscilo2022

Želimo vam lepe praznike, v prihajajočem letu pa veliko zdravja in sreče v skupnem ustvarjanju svetle prihodnosti. Občina Podčetrtek župan Peter Misja s sodelavkami

Podrobneje »

Proračun občine Podčetrtek za leto 2022

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – […]

Podrobneje »

Hitro testiranje

V ZP Podčetrtek izvajajo brezplačno hitro testiranje, in sicer ob ponedeljek od 10. do 11. ure in ob četrtkih od 14. do 14.45 ure.   CEPLJENJE 23. 12. 2021 OD 13.00 DO 20.0 URE.

Podrobneje »

OPPN za kamnolom Lendrše

Na podlagi 111. člena v povezavi s 119. členom Zakona o urejanju prostora (ZureP-2; Uradni list RS, št. 61/17) 20 objavljamo gradivo, za pripravo  prvega  mnenja k občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu za kamnolom Lendrše.   Priloga OPPN za kamnolom Lendrše Dodano 12.7.2022 Dopolnitev OPPN

Podrobneje »
Stran 20 od 184« Prva...10...1819202122...304050...Zadnja »