Brezplačno izobraževanje 5.10.2022: Potenciali trženja lokalnih produktov

V sklopu projekta Povezovanje lokalne ponudbe na območju Obsotelja in Kozjanskega, akronim projekta: OK okusi Zavod za kulturo, turizem in razvoj Rogatec organizira

brezplačno izobraževanje: Potenciali trženja lokalnih produktov – vabljeni mlajši

Kdaj in kje: v sredo, 5. 10. 2022 ob 16.00 na Ljudski univerzi Rogaška Slatina, dislokacija SSU Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah

Predavateljica: Alenka Vodončnik

Projekt odobren na 3. JAVNEM POZIVU za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2014-2020, sofinancirane iz sklada ESRR.

Prijavitelj projekta:
Občina Rogatec, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec

Partnerji projekta:
• Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek
• Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina
• Javni zavod za kulturo, turizem in razvoj občine Rogatec, Pot k ribniku 6, 3252 Rogatec
• Konjeniški klub Strmol, Ptujska cesta 21, 3252 Rogatec
• KMETIJSKA ZADRUGA ŠMARJE z.o.o., Obrtniška ulica 2, 3240 ŠMARJE PRI Jelšah

 

Priloga