8. dopisna seja

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22) sklicujem

8. DOPISNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK

Seja bo trajala do SREDE, 09. 11. 2022, do 14.00 ure.

Predlog dnevnega reda:

  1. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1228 – SOPOTE
    gradivo k točki 1

Prosimo, da pregledate priloženo gradivo in pisno (po elektronski pošti na e-poštni naslov: katja.mlaker@podcetrtek.si) najkasneje do srede, 09. novembra 2022, do 14.00 ure, glasujete ZA oz. PROTI sprejemu predlaganega sklepa.

ŽUPAN
Peter Misja