7. dopisna seja

Na podlagi 22. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22) sklicujem

7. DOPISNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK

Seja bo trajala do TORKA, 26. 07. 2022, do 14.00 ure,

Predlog dnevnega reda:

  1. Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Podčetrtek za leto 2022
    gradivo k točki 1
  2. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1219 – SODNA VAS
    gradivo k točki 2

Prosimo, da pregledate priloženo gradivo in pisno (po elektronski pošti na e-poštni naslov: katja.mlaker@podcetrtek.si) najkasneje do torka, 26. julija 2022, do 14.00 ure, glasujete ZA oz. PROTI sprejemu predlaganih sklepov.

ŽUPAN
Peter Misja