5. dopisna seja

V A B I L O

Na podlagi 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni lisr RS, št. 43/18 – UPB) sklicujem

5. DOPISNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK

Seja bo trajala do SREDE, 26. 01. 2022, do 13.00 ure,

Predlog dnevnega reda:

  1. Predlog Sklepa o določitvi javne infrastrukture na področju kulture

 

Prosimo, da pregledate priloženo gradivo in pisno (po elektronski pošti na e-poštni naslov: tajnistvo-obcina@podcetrtek.si) najkasneje do srede, 26. januarja 2022, do 13.00 ure, glasujete ZA oz. PROTI sprejemu predlaganega sklepa.

PREDLOG SKLEPA:

Sprejme se sklep o določitvi javne infrastrukture na področju kulture.

ŽUPAN
Peter Misja