25. redna seja (5.10.2022)

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22) in 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22), sklicujem

25. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK

Seja bo v sredo, 5. oktobra 2022, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika24. rednesejeObčinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 24. redne sejeObčinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Odloka o rebalansu št.2 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2022
  gradivo k točki 3 – predlog odloka
  gradivo k točki 3 – rebalans 2
 4. Predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2023, 1. obravnava
  gradivo k točki 4 – predlog odloka
  gradivo k točki 4 – proračun 2023, 1. obravnava
 5. Predlog Odloka o dopolnitvi Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Podčetrtek, 1. in 2. obravnava
  gradivo k točki 5
 6. Pobude in vprašanja
 7. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

Gradivo za 25. sejo za hkraten prenos