13. redna seja (12.11.2020)

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB), sklicujem

13. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK

Seja bo v četrtek, 12. novembra 2020, ob 16.00 uri, v Večnamenski športni dvorani Podčetrtek.

Vabilo na 13. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 12. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 12. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2021, 1. obravnava
  gradivo k točki 3
  gradivo k točki 3 – predlog sklepa
 4. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sofinanciranju priključkov na kanalizacijske sisteme komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 4
 5. Predlog Akcijskega načrta destinacije Podčetrtek Zelene sheme slovenskega turizma
  gradivo k točki 5
 6. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1210 – Pristava
  gradivo k točki 6
 7. Pobude in vprašanja
 8. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

 

Gradivo za 13. sejo za hkraten prenos