1. izredna seja (13.10.2022)

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22) in 21. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22), sklicujem

1. IZREDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK

Seja bo v četrtek, 13. oktobra 2022, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

    1. Izvolitev predstavnika (elektorja) v volilno telo za volitve člana državnega sveta
      gradivo k točki 1
    2. Razno

 

ŽUPAN
Peter Misja