Javna predstavitev: Načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči za občino Podčetrtek

Občina Podčetrtek v skladu s četrtim odstavkom 46. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10) in drugim odstavkom 17. člena Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, objavlja:

Javno naznanilo za javno predstavitev:
Načrt zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči za občino Podčetrtek (ver 3.0)

 

Javna objava se izvede z objavo Občinskega načrta zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči v občini Podčetrtek – ver. 3.0, na internetni strani občinske uprave občine Podčetrtek, od 21.3.2016 do 21.4.2016.

Predmetni načrt je javnosti na voljo tudi na vpogled v stavbi Občinske uprave Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek. Zainteresirani javnosti je načrt zaščite in reševanja na vpogled vsak delovni dan od 9.00 do 14.00 ure, razen ob sredah, ko je vpogled možen od 9.00 do 16.00 ure.

Zaželena je predhodna najava za vpogled na telefon št. 031 514 848 (Miha Šket, sodelavec za ZiR).