Javno naročilo: Opravljanje storitev zimske službe v Občini Podčetrtek za 2018, 2019 in 2020

Občina Podčetrtek je na Portalu javnih naročil z dne 11. 10. 2017, pod številko JN008790/2017-B01 in Uradnem listu EU dne 12. 10. 2017, Dokument 2017/S 196-402978, objavil obvestilo o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3)

Predmet javnega naročila:
Opravljanje storitev zimske službe v Občini Podčetrtek s sklenitvijo okvirnega sporazuma za obdobje treh let (2018, 2019, 2020) in razdeljeno na dva sklopa:
I. sklop: KS Pristava pri Mestinju, Podčetrtek, Olimje, Virštanj in Polje ob Sotli;
II. sklop: opravljanje storitev zimske službe samo na določenih občinskih cestah.