Vabilo na dogodek »Kako zaščititi sebe in druge v primeru poplav«

Prijazno vabljeni, da se nam pridružite na dogodku: »Kako se lahko tudi sami zaščitimo pred poplavami«, ki bo v četrtek, 16. februarja 2017, ob 17. uri v sejni sobi Kulturnega centra Rogaška Slatina (Celjska cesta 3a, 3250 Rogaška Slatina; 1. nadstropje). Prijazno vas prosimo, da pred dogodkom izpolnete tudi kratek vprašalnik, s čimer nam boste pomagali pri načrtovanju ustreznih poudarkov dogodka.

Na dogodku vam bo predstavnik Agencije RS za okolje predstavil hidrološke napovedi in opozorila, predstavnik Urada RS za zaščito in reševanje bo predstavil konkretne samozaščitne in vzajemne ukrepe , medtem ko bo vodarski strokovnjak Jože Papež povedal več o poplavah, predstavil celostno sliko urejanja voda in izpostavil nekaj primerov dobre oz. slabe prakse, ki lahko poleg vodarskih ukrepov vplivajo na manjše oz. večje poplavne škode.

Dogodek je namenjen vsem prebivalcem poplavno ogroženih območij v porečju Sotle in poteka v sklopu projekta FRISCO 1, ki v prvi fazi zajema negradbene ukrepe čezmejno usklajenega slovensko-hrvaškega zmanjševanja poplavne ogroženosti. Vode ne upoštevajo državnih meja, visoke vode pa zahtevajo od nas usklajeno ukrepanje.

frisco1