Vabilo: Dan odprtih vrat

Drage občanke, dragi občani!

Občina PODČETRTEK se priključuje akciji ODPRTA VRATA. S skupno akcijo občin članic in Skupnosti občin Slovenije želimo opozoriti na številne dobre in uspešne projekte slovenskih občin ter tako vam, drage občanke in občani, predstaviti dobro delo naše občine.

Občina PODČETRTEK bo v sredo, 15. februarja 2017 od 8.00 do 10.00 ure
ODPRLA VRATA – OBČINSKE STAVBE.

Na ta dan bo mnogo občin po Sloveniji občankam in občanom odprlo vrata svojih uspešnih projektov, od vrtcev, turističnih informacijskih centrov, športnih dvoran, čistilnih naprav, organiziralo različna srečanja ali pogovore, ter tako pokazale koliko dobrega je bilo narejenega in utrla pota dobremu sodelovanju z občankami in občani še naprej.

Župan  Peter MISJA bo s svojimi sodelavci vsem zainteresiranim občankam in občanom ter predstavnikom medijev predstavil/a delo občine  ter si vzel/a čas za pogovor tudi o drugih, za prebivalce naše občine pomembnih temah.

Želimo si, da bi skupaj z vami počastili razvoj na lokalni ravni ter skupaj raziskali vaše želje po razvoju našega lokalnega okolja. Veseli bomo druženja z vami.

Župan
Peter MISJA