V Pristavi donela domača ljudska in slovenska pesem

Kulturno društvo Pristava pri Mestinju je organiziralo že tradicionalno glasbeno prireditev “Prijatli zapojmo, naj pesem doni v Pristavi”, kjer se je na odru zvrstilo kar štirinajst nastopajočih skupin.

KD Pristava je bilo ustanovljeno leta 1999, takrat pa so v sklopu društva ustanovili tudi sekcijo Vaških pevk, ki so v vseh teh letih pripravile več kot deset Srečanj ljudskih pevcev in godcev, pripravile so štirinajst Srečanj mladih harmonikarjev in ansamblov, pred štirimi leti pa so prvič pripravili prireditev “Prijatli zapojmo, naj pesem doni v Pristavi”.

Predsednico KD Pristava Dragico Gobec še posebej veseli dejstvo, da se ljudska in slovenska pesem ohranjata tudi med mladimi, vsakoletno pa tudi na njihovem odru stoji več mladih glasbenikov, kar dokazuje, da se za tovrstno glasbo ni bati.

Na letošnjem pristavškem odru so nastopili: ansambel Pik, Šani šeni, Šent Rog, Vaške pevske iz Pristave z županom Misjo, ansambel Pomežik, zapeli so učenci OŠ Pristava, Veseli prijatelji, Pevke treh vasi, Obsoteljski slavčki z županom Petrom Misjo, Vaški godci z Andraža, Gaberški cvet, ansambel Brežiški flosarji, Štefanski fantje in ansambel Zadetek.

Več na kozjansko.info