Negospodarske dejavnosti
 1. Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec
  Uradni list RS, št. 29/2009
 2. Sklep o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek
  Uradni list RS, št. 102/2009
 3. Pravilnik o sofinanciranju letnih programov športa v Občini Podčetrtek
  Uradni list RS, št. 52/2003
 4. Odlok o ustanovitvi JZ Knjižnica Šmarje pri Jelšah
  Uradni list RS, št.