Katalog informacij javnega značaja

Za katalog informacij javnega značaja kliknite na spodnji logotip ali na to povezavo:

lex-localis-predpisi

Uradna oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja:
Magda Jurjec, tajnik občinske uprave
tel.: 03 818 2785

LEX-LOCALIS

Dokumenti: