Javne finance – predpisi
 1. Odlok o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2010
  Uradni list RS, št. 102/2009
 2. Odlok o rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2010
  Uradni list RS, št. 12/2010, 40/2010 in 72/2010
 3. Odlok o zaključnem računu proračuna občine Podčetrtek za leto 2009
  Uradni list RS, št. 32/2010
 4. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega  zemljišča v občini Podčetrtek
  Uradni list RS, št. 108/2003
 5. Odlok o dopolnitvi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Podčetrtek
  Uradni list RS, št. 69/2009
 6. Sklep o uskladitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2010
  Uradni list, RS št. 102/2009