Civilno pravo – predpisi
  1. Sklep o delitvi premoženja
    Uradni list RS, št. 88/98
  2. Sporazum o razdelitvi premoženja prejšnje občine Podčetrtek
    Uradni list RS, št. 57/2005