Številka računa za nakazilo turistične in promocijske takse

S 1.1.2019 se skladno z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma uveljavlja določilo glede pobiranja in odvajanja promocijske takse. Na osnovi sprejetega Odloka o turistični taksi v Občini Podčetrtek (Ur. l. RS, št. 43/2018) znaša turistična taksa 2,00 EUR in promocijska taksa 0,50 EUR. Tako se od 1.1.2019 gostu skupno zaračuna 2,50 EUR.

Nakazilo zavezanca občini
Po pojasnilu MF, zavezanci turistično in promocijsko takso nakazujejo v skupnem znesku, NA ŠTEVILKO RAČUNA 0129 2845 0000 028, sklic ostaja enak kot do sedaj. Razporejanje takse bo po pooblastilu izvajala UJP. Prvo nakazilo na ta račun se izvede v februarju za plačilo turistične in promocijske takse za januar.

Vsa nakazila za turistično takso za nazaj, se plačujejo na star transakcijski račun.

Priloga: