Spremenjen urnik testiranj, ki jih izvaja ZD Šmarje pri Jelšah

ZD Šmarje pri Jelšah je s 5. 7. 2021 spremenil urnik testiranj HAGT.

Ker je v zadnjih dneh prihajalo do številnih nesporazumov glede urnika testiranja, v ZD Šmarje pri Jelšah občane prosijo, da se držijo spodnjih dveh urnikov.

Urnik testiranj

 

Urnik testiranj