Poziv za oddajo podatkov, ki vplivajo na odmero NUSZ za tekoče leto

Občina Podčetrtek poziva vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju NUSZ), ki imajo nepremičnine na območju Občine Podčetrtek, da so dolžni prijaviti:

  • Na novo pridobljene ali na novo zgrajene nepremičnine, od katerih se plačuje NUSZ.
  • Vse spremembe, ki vplivajo na odmero NUSZ za tekoče leto (to so spremembe lastništva – pridobitev ali odprodaja, velikosti površin, vrste komunalne opreme, spremembe namembnosti oz. rabe prostora ipd.).

 

Podatke o spremembah ter vloge za oprostitev se najkasneje do 07. februarja 2020 v pisni obliki oddajo na naslov: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek ali po e-pošti: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si

 

Plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Podčetrtek je urejeno z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 61/2018) in Ugotovitvenim sklepom o valorizaciji točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2020 (Uradni list RS, št. 73/2019).

 

Informacije lahko dobite tudi na telefonski št.: 03 818 27 80 – Mojca Amon ali 03 818 27 84 – Polona Novak.

 

Priloga: