Skupščina Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah 2015

Delegati gasilskih društev članov Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah so se v petek, 10. aprila v Pristavi pri Mestinju dobili na redni letni skupščini zveze.

GZ Šmarje pri Jelšah s svojimi 24 društvi velja za eno bolje organiziranih, številčnih in usposobljenih gasilskih organizacij v Sloveniji.

Po standardnem protokolu so na skupščini rezultate minulega dela predstavili predsednica zveze Pavla Kidrič, poveljnik Bogdan Krumpak, strokovni tajnik Bojan Hrepevnik in drugi vodje odborov, komisij ter organov zveze. In imeli so kaj povedati.

Minulo leto je namreč bilo bogato z intervencijami, ne toliko požari, kot operativnimi posredovanji ob naravnih in drugih nesrečah. Spomnimo se februarskega žleda, ki je najbolj prizadel občino Šmarje pri Jelšah ter jesenskih poplav v Kozjem, Bistrici ob Sotli in prav tako v Šmarju. Skupaj so v minulem letu operativci šmarske gasilske zveze posredovali kar na 171 intervencijah, nekajkrat pa so šli pomagati tudi izven svojega območja.

Ob tako številnih operativnih aktivnostih kadrovskih problemov ni bilo, saj v društvih deluje kar 4226 članov, od tega 1009 v stalni operativi, 375 pa še v rezervi, na pomoč pa lahko priskoči tudi 670 pripravnikov.

V minulem letu so društva bogatejša tudi za 3 nova vozila za prevoz moštva in eno avtocisterno.

IZJEMNO USPEŠNI NA GASILSKIH TEKMOVANJIH
A intervencije ob požarih in naravnih nesrečah še zdaleč ni edina aktivnost gasilskih organizacij. Člani GZ Šmarje pri Jelšah v regiji in tudi državi že nekaj časa slovijo kot odlični mentorji gasilskega podmladka, ki na tekmovanjih dosega zavidljive rezultate.

Tudi v letu 2014 je bilo tako, saj so v orientaciji in gasilskem kvizu predvsem člani društev PGD Pristava pri Mestinju, PGD Kristan Vrh, PGD Mestinje in še nekateri deklasirali konkurenco tako na regijskih, kot na državnih tekmovanjih.

GASILSKA ZVEZA ŠMARJE PRI JELŠAH JE DOBER GOSPODAR
Zahvaljujoč posluhu lokalnih skupnosti (na skupščini so bili prisotni tudi trije župani – šmarski Stanko Šket, rogaški Martin Mikolič in županja Kozjega Milenca Krajnc) je Gasilska zveza finančno dobro priskrbljena, a z denarjem znajo tudi zrelo gospodariti. V letu 2014 so ob 154 tisoč evrih prihodkov ustvarili 3500 evrov presežka nad stroški, pri tem pa v celoti izpeljali številne aktivnosti, planirane za ta čas.

DOBRO DELO ŠMARSKE ZVEZE POZDRAVILI ŠTEVILNI GOSTJE
Vrhunsko usposobljenost v intervencijah in izjemne uspehe na gasilskih tekmovanjih niso mogli prehvaliti tudi številni gostje skupščine, začenjši z županjo – gasilko Milenco Krajnc, ki je zbrane nagovorila v imenu vseh šestih županov, ter predstavnika Gasilske zveze Šmarje pri Jelšah in številnih sodelujočih in pobratenih gasilskih zvez.

Kot je že praksa so najbolj zaslužne nagradili z gasilskimi odlikovanji in plamenicami, s posebnim darilom so se zahvalili tudi županom, predstavniki sosednje zveze iz Šentjurja pa so nagradili tudi vodilne v GZ Šmarje, s katerimi po njihovih besedah že dolgo odlično sodelujejo.

Morebitno monotonost formalnega dela skupščine so s svojim petjem in igranjem preprečile pevke lokalnega kulturnega društva in dve mladi harmonikašici. Po opravljenih formalnostih pa so gostitelji iz Pristave pri Mestinju zbrane postregli z domačimi dobrotami.

Vir: kozjansko.info