Peter Misja na skupni seji gostil županji občin Hrpelje-Kozina in Divača

V petek, 19.6.2015, popoldne je v sejni sobi občine Podčetrtek potekala skupna seja, kjer so se na simboličnem srečanju zbrali Peter Misja, župan Občine Podčetrtek, Saša Likavec Svetelšek, županja Občine Hrpelje – Kozina in Alenka Štrucl Dovgan, županja Občine Divača s svojimi občinskimi svetniki in občinsko upravo.

Letos namreč mineva 15 let sodelovanja med občinama Divača in Podčetrtek, ki si delita isto vizijo: razvoj kraja. Ker pa sta obe občini na stičišču dveh svetov, neposredno ob državni meji, je njuno sodelovanje še posebej pomembno. Občina Divača in Občina Podčetrtek se povezujeta v smislu sodelovanja in krepitve medsebojnih odnosov ter spoznavanju ljudi, ki temeljijo na načelu prostovoljnosti in solidarnosti.

Sporazum temelji na sodelovanju, izmenjavi mnenj in izkušenj na področju gospodarstva, turizma, kmetijstva, lova, ribolova, kulture, športa in družbenih dejavnosti ter šolske in predšolske vzgoje, kar se odlično kaže na šolskih ekskurzijah v oba kraja, pri čemer lahko mladi spoznavajo delovanje in kulturo obeh krajev, ter lokalne samouprave, kar je še posebej pomembno, ker je v današnjih časih zaradi upravljanja države lokalna samouprava naletela na kar nekaj problemov, ki pa jih zgoraj omenjeno sodelovanje uspešno rešuje.

Začetki sodelovanja med občinama segajo v leto 2000, kjer so se začetne oblike sodelovanja razvile preko lastniško povezanih odnosov med Slovenskimi železnicami in Termami Olimia d.d. Podčetrtek. Tekom let so se tako vrstile aktivnosti nadgradnje in razvoja začetnih oblik sodelovanja s Slovenskimi železnicami na vsebinah lastniških partnerstev in razvoja ponudbe term, kopalnem vlaku in aktivnem oddihu, prelomnico sodelovanja med Divačo in Podčetrtkom pa predstavlja leto 2004, ki ga je zaznamovalo kar nekaj nosilnih dogodkov, med katerimi lahko izpostavimo prvo organizacijo in izvedbo tedenske “šole v naravi” OŠ Divača v Termah Olimia Podčetrtek, otvoritev posodobljenega in razširjenega kompleksa bazenov Termalija, poslovni obisk razširjenega kolegija Term Olimia v Divači, obisk skupine iz Divače v turističnem okolju Podčetrtka, dne 20.-21. 11. 2004 in seja Sveta delavcev Slovenskih železnic v Termah Olimia.

Vir: kozjansko.info