Objava seznama dimnikarskih družb in dimnikarjev

Ministrstvo za okolje in prostor objavlja seznama dimnikarskih služb in dimnikarjev na podlagi seznamov izdanih licenc, ki so ga ministrstvu sporočile upravne enote, ki licence in dovoljenja podeljujeo.

Iz seznama lahko uporabniki izberejo dimnikarsko družbo za opravljanje storitev na njihovi kurlini napravi.
Uporabniki izberejo izvajalca za obdobje 12 mesecev najkasneje do 30.6.2017, sicer se šteje, da so izbrali dosedanjega izvajalca.