Rekonstrukcija občinskih cest v letu 2018 v Občini Podčetrtek

Naročnik je na Portalu javnih naročil z dne 28. 02. 2018, pod številko JN001168/2018-W01, objavil obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3)
Predmet javnega naročila: rekonstrukcija občinskih cest v letu 2018 v Občini Podčetrtek
Vabimo vas k sodelovanju v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.