Rekonstrukcija lokalnih cest v občini Podčetrtek

Na portalu javnih naročil RS, dne 19. 04. 2013, pod št. JN4547/2013, je bil objavljen javni razpis po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z a) točko prvega odstavka 30. člena ZJN-2.

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA:

 

POPIS DEL

 

TEHNIČNO POROČILO