Rekonstrukcija lokalnih cest Sela – Verače

5. Javni razpis MGRT, prednostne usmeritve ››Razvoj obmejnih območij s Hrvaško‹‹

EU Regionalni razvoj

Vsebina javnega razpisa >>>