Rekonstrukcija ceste Virštanj – Loka

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

EU Regionalni razvoj

Vsebina javnega razpisa >>