Rekonstrukcija ceste Male Rodne – Plat – Gabrce – Nezbiše

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

EU Regionalni razvoj