Javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: občinski redar

Na podlagi prvega odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS št. 63/07-uradno prečiščeno besedilo in 65/08, 74/09 – Odl. US in 40/12) Občina Rogaška Slatina – Medobčinski inšpektorat In redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: občinski redar (šifra DM: C065005)

Delovno mesto je uradniško delovno mesto, ki se opravlja v nazivu občinski redar III, občinski redar II in občinski redar I.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite pri ge. Petri Gašparić, 03 8181715.

Priloga