Razpis za direktorja Javnega podjetja OKP Rogaška Slatina

Na podlagi 26.in 42.člena Družbene pogodbe o ustanovitvi OKP javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina d.o.o., skupščina podjetja, na podlagi sklepa z dne 26.01.2023, objavlja

javni razpis za DIREKTORJA (m/ž) Javnega podjetja OKP ROGAŠKA SLATINA, d.o.o.

Prijave s potrebnimi dokazili, razvojnim program dejavnosti družbeza štiriletno mandatno obdobje in življenjepisom naj kandidati posredujejo na naslov: OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o., Celjska cesta 12, Rogaška Slatina – razpisna komisija, do 18.02.2023, s pripisom: ne odpiraj – razpis za direktorja podjetja.

Priloga