Arhiv občinskih proračunov

Proračun občine Podčetrtek za leto 2013

Na 15. redni seji občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila 08. novembra 2012, je bil pod 3. točko dnevnega reda sprejet  sklep, da se po opravljeni splošni razpravi daje predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek v javno razpravo do vključno 27. novembra 2012. Javna obravnava proračuna za leto 2013 – dopis   PRORAČUN ZA […]

Podrobneje »

Proračun občine Podčetrtek za leto 2012

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/2006 in 92/2006 in 5/2007) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 9. redni seji dne […]

Podrobneje »

Proračun občine Podčetrtek za leto 2011

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/2006 in 92/2006 in 5/2007) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 3. redni seji dne […]

Podrobneje »

Proračun občine Podčetrtek za leto 2010

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/2006 in 92/2006 in 5/2007) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 26. redni seji dne […]

Podrobneje »

Proračun občine Podčetrtek za leto 2009

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/2006 in 92/2006 in 5/2007) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 19. redni seji dne […]

Podrobneje »
Stran 2 od 3123