Proračun občine Podčetrtek za leto 2016

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA
dodano 22.4.2016

Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008 in 36/2011), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4) in 17. ter 107. člena Statuta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010 in 17/2016), je Občinski svet občine Podčetrtek na 11. redni seji dne 21.04.2016 sprejel
ODLOK O rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2016


 

ODLOK O REBALANSU PRORAČUNA
dodano 6.12.2016

Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006, 57/2008 in 36/2011), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4) in 17. ter 107. člena Statuta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010 in 17/2016), je Občinski svet občine Podčetrtek na 15. redni seji dne 2.12.2016 sprejel
ODLOK O rebalansu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2016