Proračun občine Podčetrtek za leto 2013

Na 15. redni seji občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila 08. novembra 2012, je bil pod 3. točko dnevnega reda sprejet  sklep, da se po opravljeni splošni razpravi daje predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek v javno razpravo do vključno 27. novembra 2012.

Javna obravnava proračuna za leto 2013 – dopis

 

PRORAČUN ZA 2013 – JAVNA OBRAVNAVA

 

REBALANS 1