Proračun občine Podčetrtek za leto 2010

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/2006 in 92/2006 in 5/2007) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 26. redni seji dne 02. decembra 2009 sprejel Odlok o proračunu občine Podčetrtek za leto 2010.

Rebalans 3 za leto 2010
dodano 16.9.2010