Projekti v teku

Trajnostno mobilno Obsotelje

skupna-2

Vodilni partner: OBČINA PODČETRTEK Partnerji: OBČINA ROGAŠKA SLATINA TURIZEM PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI IN KOZJE, GIZ ŠPORTNO DRUŠTVO OSNOVNE ŠOLE PODČETRTEK TERME OLIMIA, d. d. Občina Podčetrtek je kot prijavitelj projekta »Trajnostno mobilno Obsotelje« kandidirala za pridobitev sofinanciranja na 1. Javnem pozivu za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za […]

Podrobneje »

Digitalizacija turistične ponudbe LTO Podčetrtek

prp

Digitalizacija turistične ponudbe LTO Podčetrtek Akronim projekta: “Včeraj, danes, za jutri” Vodilni partner: TURIZEM PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI IN KOZJE, GIZ Partnerji: OBČINA PODČETRTEK Projekt sofinanciran na 1. Javnem pozivu za izbor operacij iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS […]

Podrobneje »