Evropski sklad za regionalni razvoj

skupna-2

Projekti so sofinancirani z nepovratnimi sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«.

 

PROJEKTI: