Ukrepi za omilitev in odpravo posledic Covid-19, pristojnosti redarstev

Občane obveščamo, da imajo tudi občinski, medobčinski in mestni redarji (na podlagi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19, ki poleg zdravstvenega inšpektorata za ukrepanje pooblašča tudi policijo in redarstva in je v veljavi od sobote, 24. 10. 2020) pristojnost ukrepanja, če pri opravljanju svojih nalog ugotovijo kršitve ukrepov prepovedi oziroma omejitvi gibanja prebivalstva na okuženih ali neposredno ogroženih območjih ter prepovedi zbiranje ljudi po šolah, kinodvoranah, javnih lokalih in drugih javnih mestih, dokler ne preneha nevarnost širjenja nalezljive bolezni (t.i. spoštovanje vladnih odlokov v zvezi nošenja mask in prepovedi gibanja).

Globa za fizične osebe znašajo od 400 do 4.000 evrov.

medobčinski inšpektorat