Prijava spremeb podatkov za NUSZ

Občina Podčetrtek poziva vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – NUSZ, da so dolžni do 24. 04. 2014 občini sporočiti vse spremembe, ki vplivajo na odmero NUSZ v letu 2014. Spremembe so največkrat povezane s

–    spremembo lastništva;
–    spremembo površin objektov;
–    spremembo namembnosti uporabe prostorov;
–    ter drugo.

Lastniki so občini dolžni podati odmerne osnove za:

–    nove poslovne in stanovanjske objekte;
–    za ostale gospodarsko bivalne objekte, vikende, za katere se odmera NUSZ še ni izvajala.

Spremembo oz. prijavo

–     pošljite po pošti na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek
–     ali jo oddate v tajništvu občine Podčetrtek.

Obrazec za sporočanje sprememb je dostopen na spletni strani občine Podčetrtek www.podcetrtek.eu ter v tajništvu občine. Lahko pa spremembo napišete kot dopis in ga posredujete na občino.

Za dodatne informacija ter pojasnila se obrnite na Mojco Amon, tel. št. 03 81 82 780 ali 041 399 518, e-naslov: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si.