Predstavitev idejne zasnove izgradnjo kolesarske steze od Sel do občinske meje z občino Kozje

V občini Podčetrtek imamo namen nadaljevati z izgradnjo kolesarske steze od Sel do občinske meje z občino Kozje (Verače).

Vse zainteresirane vabimo, da se udeležite predstavitve idejne zasnove projekta, ki bo v četrtek 24. novembra 2016 ob 18.00 uri v prostorih Kulturnega doma Virštanj.

Idejno zasnovo projekta vam bo predstavil projektant g Vanček, TRASA, d. o. o.

Vljudno vabljeni !

Občina Podčetrtek
župan: Peter MISJA