Javna predstavitev predloga načrta ZiR ob pojavu epidemije oziroma pandemije

Na podlagi sklepa Vlade RS in Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite, reševanja in pomoči (Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19) Občina Podčetrtek organizira

Javno predstavitev predloga načrta zaščite in reševanje ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh v občini Podčetrtek verzija 2.0

 

Javna predstavitev bo potekala od 4. 9. 2020 do 10. 9. 2020 v prostoru Skupnega organa občinske uprave za Civilno zaščito in požarno varnost, Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah. Zainteresirani javnosti so predlogi načrtov zaščite in reševanja na vpogled vsak delovni dan od 9.00 do 14.00 ure, razen ob sredah, ko je vpogled možen od 9.00 do 16.00 ure.

Zaželena je predhodna najava za vpogled predloga načrta na telefon št. 031 514 848 ali 03/817 16 30 (Miha Šket).

 

Priloga: