Poziv zavezancem za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – NUSZ v Občini PODČETRTEK

Občina Podčetrtek poziva vse zavezance za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanju NUSZ), ki imajo nepremičnine na območju Občine Podčetrtek, da so dolžni prijaviti:

  1. Na novo pridobljene ali na novo zgrajene nepremičnine, od katerih se plačuje NUSZ.
  2. Vse spremembe, ki vplivajo na odmero NUSZ za tekoče leto (to so spremembe lastništva – pridobitev ali odprodaja, velikosti površin, vrste komunalne opreme, spremembe namembnosti oz. rabe prostora ipd.).

Podatke o spremembah ter vloge za oprostitev se najkasneje do 15. februarja 2019 v pisni obliki oddajo na naslov: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek ali po e-pošti: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si.

Plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Podčetrtek je urejeno z Odlokom o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 61/2018) in Ugotovitvenim sklepom o valorizaciji točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Podčetrtek za leto 2019 (Uradni list RS, št. 82/2018)

Informacije lahko dobite tudi na telefonski št.: 03/ 8182780, Mojca Amon.

Priloga: